Skip to content Skip to footer

چشم انداز

ما رویای آن را داریم که موقعیت خود را به عنوان یکی از اولین شرکت های پیشرو در محصولات آرایشی و بهداشتی مبتنی بر زیست فعال در هر دو سطح ملی و منطقه ای گسترش دهیم.

ارزش ها

ما در تلاش هستیم تا محصولاتی فراتر از انتظارات مشتری ایجاد کنیم. نوآوری ما  تعریف مجدد زیبایی است. هنر همراه با علم است. ما متعهد به تحقیق و توسعه مداوم هستیم تا به طور مستمر اثربخشی محصولات خود را بهبود بخشیم.

ماموریت ما

در “کیارا زیست فارمد” ماموریت ما ایجاد محصولات آرایشی و بهداشتی موثر با کیفیت بالا، با استفاده از آخرین پیشرفت ها در ترکیبات زیست فعال و علم کل نگر است.

Subscribe for the updates!